4.2 Принтиране на собствения ни модел

За да има завършеност цялото ни упражнение, а и за лично удоволствие – в това видео ще отпечатаме създадения от нас модел, повтаряйки стъпките по подготовка на принтера, които вече би трябвало да са познати.