4.1 Създаване на наш 3D модел

Досега използвахме готов 3D модел. В това видео ще разберете как да създавате ваши собствени модели с желан от вас дизайн, използвайки сайта Tinkercad.