2.3 Използване на софтуера

В това видео ще разберем как да използваме инсталирания софтуер, за да подготвим 3D моделите за отпечатване.