3.1 Подготовка на 3D принтера

Нашият 3D принтер има нужда от малко подготовка преди да можем да заредим 3D модел за отпечатване. Да видим как се случва това.