Тук ще откриете подготвени уроци за работа с различните софтуерни приложения към zSpace® работни станции и лаптопи. Уроците са разпределени както следва:

• Първо – според конкретно софтуерно приложение, т.е. трябва да знаете с кое приложение работите

• Второ – според тематична област/тема, т.е. след като изберете софтуерно приложение, ще преминете към страница с тематично разпределение на уроците

Какво трябва да знаете преди да започнете работа с уроците:

Всеки един урок/дейност се състои от:

Софтуерно-визуализирано съдържание на работната станция/лаптоп zSpace® (под формата на презентация в няколко стъпки)

Академична разработка за учителя и работни листа за учениците под формата на PDF, достъпни за изтегляне от тази платформа

Т.е. за да използвате съдържанието пълноценно, трябва да използвате академичните разработки (PDF) от тук, а Вашите ученици да заредят съответното упражнение/дейност на работните станции/лаптоп zSpace®, които са налични в класната стая.


Моля, изберете софтуерно приложение, с което работите: