Подготвени уроци

Предварително подготвени уроци за работа със zSpace® и mozaBook

Материали за учителя

Академични разработки за учителя

Идеи и споделен опит

Видео канал с кратки видеа, как да комбинирате различните технологии и софтуер

Материали и уроци за zSpace®

Предварително подготвени уроци за zSpace®

Подготвени уроци и академични разработки за учителя към дейностите и уроците в софтуера на zSpace®. Уроците са разпределени съобразно тематична област и конкретен софтуер, с който работите.

Уроци за mozaBook

Предварително подготвени дигитални уроци за mozaBook

Предварително подготвени дигитални уроци за mozaBook Classroom, които може да заредите и използвате веднага